Uddannelsens indhold

Uddannelse til Feng Shui konsulent

Feng Shui 1
Gennemgang af baguar/de 9 livsområder
Nord/syd eller indgangsdør?
Stjerneskole
Det personlige tal
5 elements begrebet
Yin - yang
Rodets betydning
Opgaver til det gennemgåede på modulet

Dato: 14.-15. maj 2016
Tid: 11.00 - 17.00
Sted: Kildehuset, Skælskør. Se praktiske oplysninger her.

Nåede du ikke første modul? Kontakt mig, hvis du er interesseret i at deltage.

Hvis det er praktisk muligt, afholdes den ene eller flere kursusdage hos kursisterne. Dette gælder for alle kurserne. Herved bliver læringen mere optimal og praktisk orienteret.

Feng Shui 2
Boligindretning med farver, former og materialer i forhold til Feng Shui principper
(Formskole og farveskole)
Den magiske firkant
De symbolske dyrebeskyttelser
Gennemgang af de enkelte rum i boligen
Grundprincipper i møbelplacering, belysning og placering af planter i private boliger
Opgaver til det gennemgåede på modulet

Sted: Hos aftalt kursist
Dato: Aftales med kursisterne

Feng Shui 3
Grundprincipper i møbelplacering, belysning og placering af planter på arbejdspladser
Erhvervs Feng Shui
Metode til beregning af potentielt firmanavn.
Husrensning
Jordstråler
Pendulering
Film om tankers kraft.
Opgaver til det gennemgåede på modulet

Sted: Hos aftalt kursist
Dato: Aftales med kursisterne

Feng Shui 4
Feng Shui i haven
Orientalsk symbolik mht. planter
Orientalsk symbolik med figurer, statuer, dyr, m.m.
Aromaterapi
Analyse af fotos med god/dårlig Feng Shui
Indre Feng Shui
Opgaver til det gennemgåede på modulet

Sted: Hos aftalt kursist
Dato: Aftales med kursisterne

Feng Shui 5
Opsamling og to øvedage enten samlet eller delt op over to gange

Sted: Hos aftalt kursist
Dato: Aftales med kursisterne

Feng Shui 6
Før eksamen afholdes to øvedage enten samlet eller delt op over to gange
Evaluering

Sted: Hos aftalt kursist
Dato: Aftales med kursisterne

Feng Shui 7 (eksamen)
Der aflægges både teoretisk og praktisk eksamen.
Ved gennemførelse af alle kurser samt eksamen er man diplomuddannet Feng Shui konsulent.

Dato: Aftales med kursisterne
Sted: Aftales med kursisterne

 

DANSK FENG SHUI

V/Tinamaria Fabrina Jensen
Feng Shui konsulent, forfatter, underviser og multibehandler
www.danskfengshui.dk * www.dit-liv.dk * www.vindingforlag.dk * CVR. 21655201 * Mobil 40 91 20 93